Profil

Zabezpečujeme dopravné a špedičné služby v medzinárodnej a vnútroštátnej preprave tovaru každého druhu.
Celovozové a nadrozmerné prepravy, dokládky, zberná služba a iné na základe požiadaviek zákazníka.

Prioritou našich služieb je:

čo najrýchlejšie, ekonomicky najvýhodnejšie, ale najmä najbezpečnejšie prepraviť tovar podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Výhodou našich služieb je:

spolupracujeme so špecialistami v jednotlivých odvetviach medzinárodnej dopravy a špedície, aby sme našim zákazníkom poskytli presne takú pomoc, akú potrebujú.