Služby

Kamiónovú prepravu realizujeme formou kompletných zásielok, dokládkou alebo zbernou službou. Zásielky sú prepravované všetkými druhmi vozidiel. Zabezpečujeme medzinárodnú i tuzemskú prepravu.

Ponúkame nasledovné služby:

 Vnútroštátnu cestnú nákladnú prepravu od 50 kg

 Medzinárodnú cestnú nákladnú prepravu od 50 kg

 Zasielateľstvo

 Čiastočné a kompletné nakládky do celej Európy

 Preprava ADR-tovaru

 Preprava s chladiarenskými vozidlami

 Nadrozmerné prepravy

 Zastihnuteľnosť nášho tímu aj mimo pracovných hodín

 Informovanie o cenách do 20-tich minút

Služby