Takto pracujeme

 vysoké pracovné nasadenie, flexibilita a profesionalita našich dispečerov

 rôznorodosť ponúkaných služieb

 komunikácia a informovanosť zákazníkov dispečerom v maximálne možnej miere

 komunikujeme v slovenskom, českom, francúzskom, anglickom, nemeckom a poľskom jazyku

 korektný a čestný prístup

 rýchla reakcia na ponuky

 vysoká miera spolupráce dispečerov pri riešení problémov

 využívanie moderných informačných technológií